سلام به پایگاه دانش حمایت از کسب و کار های دانش بنیان خوش آمدید. قبل از هر کاری صفحۀ «چگونه سوال هوشمندانه بپرسیم؟ » را مطالعه کنید.

اعتبار تحقیقاتی

0 امتیاز
سوال شده آذر 20, 1393 در اعتبارات رشد توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)

منظور از اعتبار تحقیقاتی چیست و فرآیند دریافت آن به چه صورت است؟


دنبال پاسخ می گردید؟ این سوال را به اشتراک بگذارید:

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 23, 1393 توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)
اعتبارات تحقيقاتي قابل اعطاء مشمول آندسته از طرح‌هايي مي‌گردد که در قالب طرح ايده‌محوري از طرف موسسات مستقر در مرکز رشد و با هدف دستيابي به فن‌آوري توليد محصول، خدمات و دانش فني تعريف شده باشند. اين اعتبار تنها يك بار در طي دوره رشد تعلق مي‌گيرد که در فازهاي مختلف در رديف‌هاي پرسنلي و غير پرسنلي آزاد مي‌گردد و توسط واحد پشتيباني موسسات پرداخت مي‌شود.
حمايت مالي در قالب توافقنامه حمايت مالي از طرح ايده‌محوري صورت مي‌گيرد و اعتبارات منظور شده براي هر طرح براساس صورت وضعيت و پيشرفت کار در اختيار واحد فناوري قرار مي‌گيرد. پرداخت اين اعتبارات منوط به ارائه مدارک ايده محوري جهت پرداخت از رديف غير‌پرسنلي و ليست بيمه پرسنل جهت پرداخت از رديف پرسنلي مي‌باشد و کليه مدارک بايستي به تاييد مرکز رشد واحدهاي فناوري برسد.
به Onstartup Q&A خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از کارشناسان حوزه کسب و کار های دانش بنیان.
...