سلام به پایگاه دانش حمایت از کسب و کار های دانش بنیان خوش آمدید. قبل از هر کاری صفحۀ «چگونه سوال هوشمندانه بپرسیم؟ » را مطالعه کنید.

گردش کار استقرار هسته های فناوری در مرکز رشد مقدماتی

0 امتیاز
سوال شده آذر 23, 1393 در رشد مقدماتی توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)
گردش کار استقرار هسته های فناوری در مرکز رشد مقدماتی شامل چه مراحلی است؟

دنبال پاسخ می گردید؟ این سوال را به اشتراک بگذارید:

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 23, 1393 توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)
1-    معرفي هسته فناوري پذيرفته شده از طرف دفتر جذب و پذيرش به واحد رشد مقدماتي
2-    مکاتبه استقرار هسته فناوري به مرکز رشد توسط سرپرست رشد مقدماتي
3-    ارسال نامه از مرکز رشد به همراه پرونده هسته فناوري پذيرش شده به واحد پشتيباني موسسات جهت استقرار
4-    صدور نامه اخذ سفته از هسته فناوري و ارسال به امور قراردادها توسط واحد پشتيابني موسسات
5-    مراجعه هسته فناوري به امور قرادادها و ارائه ضمانت‌هاي لازم
6-    رسيد ضمانت از امور قراردادها به پشتيباني موسسات
7-    تکميل اطلاعات هسته فناوري در قالب فرم های مربوطه
8-    مراجعه به واحد پشتيباني جهت امضاي قرارداد
9-    تحويل فضا به هسته فناوري
10-    مراجعه به دفتر اداره رشد مقدماتي جهت اتصال شبکه و اينترنت، درخواست باکس
...