سلام به پایگاه دانش حمایت از کسب و کار های دانش بنیان خوش آمدید. قبل از هر کاری صفحۀ «چگونه سوال هوشمندانه بپرسیم؟ » را مطالعه کنید.

خاتمه فعاليت واحدهاي فناوري در مرکز رشد

0 امتیاز
سوال شده آذر 23, 1393 در رشد توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)
ویرایش شده آذر 23, 1393 توسط وحید هاشمی
خاتمه فعاليت واحدهاي فناوري در مرکز رشد به چه صورت است؟

دنبال پاسخ می گردید؟ این سوال را به اشتراک بگذارید:

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 23, 1393 توسط وحید هاشمی (2,030 امتیاز)
واحدهاي فناوري پذيرفته شده در مرکز رشد، موظفند پس از طي دوره رشد که زمان حدود 3 سال خواهد بود، از مرکز رشد خارج شوند. واحدهاي مستقر در مرکز رشد در سه حالت زير از مرکز رشد خارج خواهند شد.
1-    دستيابي به معيارهاي رشد يافتگي مطابق با ضوابط مرکز رشد
2-    طي کردن دوره رشد يا اتمام زمان استقرار
3-    عدم تمايل واحد به ادامه استقرار در مرکز رشد
مرکز رشد در موارد ذيل مي تواند نسبت به اخراج واحد از مرکز رشد اقدام نمايد:
1-    واحدهاي مستقر در مرکز، در صورت عدول از ضوابط اعلام شده مرکز رشد موظف به خروج از مرکز رشد مي‌باشند.
2-    واحدهايي که بر اساس ارزيابي‌هاي دوره‌اي مرکز رشد موفق به دستيابي به معيارهاي رشد، يا پيشبرد ايده‌محوري، بر اساس برنامه کاري اعلام شده نگردند، موظف به خروج از مرکز رشد مي‌باشند.
3-    تغييرات اساسي در سياست‌هاي کاري و ساختار سازماني واحد پذيرفته شده مي‌تواند منجر به خاتمه استقرار واحد در مرکز رشد گردد.
کليه واحدها جهت خروج از مرکز رشد موظف به تسويه حساب با مرکز رشد و نيز بازپرداخت کليه اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي دريافتي بر اساس آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب مرکز رشد مي‌باشند و همکاري مرکز رشد با واحدهاي خارج شده از مرکز رشد در قالب ساير ارتباطات امکانپذير است.
...